Politika kvalitete i okoliša je dio dugoročne politike tvrtke Vodoprivreda Nova Gradiška d.d. s ciljem primjene svih zakonskih obaveza, ugovornih zahtjeva, zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi, imovine i okoliša. Za ostvarenje ovih ciljeva nužan je puni angažman svih zaposlenih u tvrtki pa se zbog toga zasniva na sljedećim načelima :

  • Kupac-investitor je najvažniji faktor u ostvarivanju politike i ciljeva kvalitete. Kupac definira zahtjeve kvalitete, i određuje ispunjava li naš proizvod te zahtjeve. Zbog toga svoj odnos prema kupcu gradimo prema međusobnom povjerenju i učinkovitom rješavanju problema.
  • U svojim aktivnostima i radnim procesima pratimo i usklađujemo zakonsku regulativu za zaštitu okoliša te nastojimo sagledati sve aspekte radnog procesa i njegov utjecaj na okoliš. Posebnu pažnju posvećujemo sprječavanju onečišćenja i racionalnom korištenju izvora energije i sirovina.
  • Dobavljači i kooperanti su značajan element u postizanju kvalitete naših proizvoda. Zbog toga posebnu važnost posvećujemo izboru dobavljača i kooperanata.
  • Uprava je ovlaštena i odgovorna za provođenje politike i ciljeva kvalitete i zaštite okoliša te potiče sve zamisli i prijedloge s ciljem stalnog razvoja i poboljšanja sustava i naših procesa .
  • Zaposlenici su temeljni resurs i realizator sustava upravljanja kvalitetom i zaštite okoliša. Oni izravno svojim osobnim znanjem i zalaganjem ostvaruju pojedine ciljeve. Svaki zaposlenik, u okviru svojih ovlaštenja, odgovoran je za kvalitetu rada i zaštitu okoliša. Stoga je osposobljavanje i promicanje spoznaje o kvaliteti i zaštiti okoliša te postizanje zadovoljstva zaposlenika trajna zadaća rukovodstva.

Nova Gradiška , 30.9.2023.

Direktor : Tomislav Blazina