Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe upisanim djelatnostima, ako se one obavljaju u manjem opsegu ili se uobičajeno obavljaju uz upisane djelatnosti.


 • Izgradnja hidrograđevinskih objekata, rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi
 • Tehničko i gospodarsko održavanje vodnog dobra, regulacijskih i vodnih građevina i uređaja
 • Tehničko i gospodarsko održavanje melioracijskih sustava za odvodnjavanje i navodnjavanje
 • Tehnički radovi provođenja obrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja voda
 • Uređenje vodotoka i drugih voda (regulacijski radovi)
 • Rukovanje sustavom za navodnjavanje
 • Šumarstvo i šumarske usluge
 • Vađenje šljunka i pijeska
 • Iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje s rukovateljem
 • Održavanje i popravak motornih vozila
 • Ostali prijevoz putnika cestom
 • Prijevoz robe(tereta) cestom
 • Riječni,jezerski i drugi prijevoz na unutarnjim plovnim putevima
 • Prekrcaj tereta u riječnim lukama (pristaništima)
 • Djelatnosti na unutrašnjim vodenim putevima
 • Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti :
 • – zasnivanje i izrada nacrta zgrada
 • – nadzor nad gradnjom
 • – inžinjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
 • – geodetsko premjeravanje
 • Tehničko ispitivanje i analiza :
 • – kupnja i prodaja robe
 • – obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • – građenje, projektiranje i nadzor
 • – cestovni prijevoz roba u međunarodnom prometu
 • – zastupanje inozemnih tvrtki
 • – izvođenje investicijskih radova u inozemstvu