Povijest nastanka

Naša današnja tvrtka vuče korijene još iz 1958.god. kada je formirana Vodna zajednica “Crnac polje” sa ciljem upravljanje objektima za obranu od poplava te objektima za odvodnju površinskih i oborinskih voda. Osnivači i članovi Vodne zajednice bili su svi vlasnici poljoprivrednog, šumskog, građevinskog, cestovnog, željezničkog zemljišta, plovnih kanala, ribnjaka …
1970.g. dolazi do integracije Vodne zajednice “Crnac polje” i Jelas polja Slavonski Brod u Direkciju za Savu Slavonski Brod čime se gubi identitet Vodnih zajednica, a osniva se OOUR “Vodoprivreda” Slavonski Brod u čijem sastavu su bili svi radnici organizirani kao sekcija Nova Gradiška.

1990. osniva se Javno Vodoprivredno poduzeće(JVP) Nova Gradiška izdvajanjem ljudi i opreme za izvođenje radova iz OOUR-a Vodoprivreda Slavonski Brod. JVP Nova Gradiška osnovano je od tadašnje skupštine općine Nova Gradiška, koja je ujedno i bila 100% vlasnik.
1995.g. JVP Nova Gradiška izvršilo je preoblikovanje sukladno novom Zakonu o trgovačkim društvima i preregistrilalo se u Vodoprivreda Nova Gradiška d.o.o. Osnovna djelatnost je ostala ista kao i svih prijašnjih godina, a jedina promjena bila je promjena vlasnika Društva. Novim Zakonom o lokalnoj i regionalnoj upravi i samoupravi nestale su Skupštine općina kao upravno organiziranje, a Brodsko-posavska županija kao nova regionalna uprava postala je pravni slijednik Skupština općina, pa tako i 100% vlasnik.
1997.god. novim Zakonom o vodama stvoreni su preduvjeti za privatizaciju trgovačkih društava koji se bave izvođačkim radovima te izvršava pretvorba i privatizacija tvrtke u dioničko društvo sa istim nazivom, ali s drugačijom vlasničkom strukturom koja i danas egzistira.

Tijekom svih ovih godina vodogospodarska djelatnost bila je i ostala osnova našeg djelovanja uz neke druge djelatnosti kojima popunjavamo naše kapacitete i zaposlenost.
Te djelatnosti su sljedeće :
– izvođenje radova na vanjskim kanalizacijskim i vodoopskbnim sustavima
– izgradnja mostova manjih raspona odnosno preko manjih vodotoka
– izgradnja svih vrsta zemljanih i armirano betonskih radova u visokogradnji do kote +-0,00 tj.
do podova prizemlja (temelji, potporni zidovi, podrumi, podzemni rezervoari i vodospreme i sl.

U tom smislu smo dobro kadrovski i strojno opremljeni za navedeno kvalitetno izvođenje radova.

Direktor : Željko Blazina dipl.inž.građ.